Jeffrey Chong Wang
JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Crossing" - Oil on Linen - 24 x 24 inches

JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Sisters" - Oil on Linen - 24 x 24 inches

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Lady" - Oil on Linen - 20 x 16 inches

jeffrey chong wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Portrait of Eunshin Kim" - Oil on Linen Panel
24 inches in diameter - Sold

jeffrey chong wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Sophists" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold

Jeffrey Chong WAng Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Arrow Maker" - Oil on Linen - 36 x 24 inches - Sold

JEFFREY CHONG WANG Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "The Actress" - Oil on Linen - 18 x 18 inches - Sold

Jeffrey Chong Wang Oil Painting
Jeffrey Chong Wang - "Secret" - Oil on Linen - 24 x 24 inches - Sold